Natuur diergeneeskunde

DAP Anima Natura is een dierenartspraktijk die is uitgegroeid  tot een centrum voor natuurlijke diergeneeskunde.

Naast de klassieke diergeneeskunde is er vooral ook plaats voor een alternatieve, natuurlijke benadering en behandeling van uw huisdier. Er wordt gebruik gemaakt van volgende geneeswijzen :

Regelmatig worden er  van al deze onderdelen cursussen of opleidingen gevolgd. Voor homeopathie en acupunctuur heb ik een volledige opleiding gevolgd met een officieel diploma.

Tevens geef ik zelf opleiding “Acupunctuur en TCM” aan dierenartsen en diertherapeuten in het opleidingingscentrum OTCG in Antwerpen.

De keuze van behandelingswijze hangt af van de eigenaar, maar nog meer van de patiënt. De alternatieve geneeskunde is nuttig voor eigenaars die geen vertrouwen meer hebben in de reguliere geneeskunde, maar ook voor patiënten die beter geholpen zijn met de alternatieven. Soms worden de klassieke en alternatieve geneeskunde naast elkaar gebruikt want zij kunnen wel degelijk elkaar aanvullen.

Om de gepaste geneeswijze uit te zoeken en jullie dus optimaal te helpen, is er vooral VOLDOENDE TIJD nodig. Tijd om de eigenaar te leren kennen, tijd om de patiënt te leren kennen, tijd om de juiste oplossing te zoeken.

Op deze website kan u meer informatie vinden over de verschillende vernoemde alternatieve geneeswijzen. Veel leesgenot.

Holistische dierengeneeskunde

In de reguliere geneeskunde  wordt het lichaam beschouwd als een samenstelling van vele onderdelen : organen of systemen. Het onderzoek is gericht naar elk onderdeel en zo ook de behandeling. Dit heeft tot gevolg dat er in de (dier)geneeskunde meer en meer gewerkt wordt met specialisten die uitsluitend onderzoek doen naar één bepaald orgaan en de rest gewoon negeren : cardiologen, neurologen, urologen, enz.

In de holistische geneeskunde wordt het lichaam als één groot geheel gezien. Het begrip is afkomstig van het Griekse “holos”, wat “geheel” betekent. Het onderzoek en de behandeling is dan ook gericht naar dat hele individu. Zowel de fysische klachten als de mentale en de emotionele klachten worden bekeken en met elkaar in verband gebracht.

Gezondheid is een toestand van perfect evenwicht. Een evenwicht binnen het lichaam tussen alle organen, een evenwicht tussen het fysische lichaam en zijn mentale en emotionele functies, een evenwicht tussen alle energieniveaus in het lichaam en vooral ook een evenwicht tussen dat individu en zijn omgeving.

Ziekte treedt op als er een verstoring is van dat evenwicht. Ofwel omdat de uitwendige factoren zoals ziektekiemen, weersomstandigheden, voeding,enz., het lichaam ontregelen. Ofwel omdat de weerstand van dat lichaam te zwak is om gewone uitwendige factoren te weerstaan.

Dit begint dikwijls met functionele klachten. Dat zijn klachten die nog geen fysische afwijkingen geven. Die dus ook nog niet vast te stellen zijn met bloedonderzoek, beeldvorming of andere methoden. Maar deze klachten zijn heel belangrijk omdat zij de voorbode zijn van ergere fysische klachten. Zij zijn eigenlijk de signalen dat er iets mis en dat er moet gezocht worden naar wat er mis is.

Met de reguliere geneeskunde worden deze klachten of symptomen onderdrukt. De echte oorzaak blijft bestaan en woekert verder.

Met de holistische geneeskunde wordt juist getracht deze klachten te zien in zijn geheel en wordt er ook getracht deze zo aan te pakken.

De dierenarts moet uiteraard, dikwijls met klassieke medicatie, tussenbeide komen als de gezondheid in gevaar is. Maar bedenk steeds dat voor alle chronische ziekten en voor de meeste acute ziekten er steeds een onevenwicht is in de energiehuishouding. Tracht dit evenwicht te herstellen.

In de holistische (dier)geneeskunde wordt er meestal gewerkt met natuurlijke middelen zoals kruiden of orthomoleculaire supplementen,  met aanpassing van de voeding naar meer natuurlijke voeding en met energetische middelen zoals homeopathie, acupunctuur, Bach bloesems of massages.

U kan hierover meer uitleg vinden in de specifieke rubrieken van homeopathie, acupunctuur, kruiden en voeding.

Als u geïnteresseerd bent te weten hoe ik er ooit ben toe gekomen om deze alternatieve geneeswijzen te gaan toepassen, kan u dat lezen in het artikel : “een holistisch werkende dierenarts”.