Uw kat

De tamme kat bij ons is afkomstig van de Noord-Afrikaanse wilde kat, felis sylvestri lybica.

Deze kat is allicht in Egypte gedomesticeerd. Dit zou veel spontaner gegaan zijn dan de domesticatie van de wolf. De wilde kat vond gemakkelijk voedsel bij de mensen, paste zich vlot aan de mens aan en werd getolereerd en zelfs vereerd omdat zij als vanger de oogst vrijwaarde van ongedierte.

De kat is, zoals alle katachtigen tenzij de leeuw, in wezen een solitair dier. Dit wil zeggen dat een kat van nature uit graag op zich zelf leeft, dat zij niet in een georganiseerde groep leeft met hiërarchie en verdeling van functies. De huiskat heeft er geen probleem mee om alleen de dag door te brengen. Zij kan zich wel aanpassen om samen te leven met andere katten, honden of mensen maar bij verandering van situatie geeft dat meestal maar tijdelijk problemen.

De kat is nog meer dan de hond een carnivoor.  Waar de hond tijdelijk leven kan zonder vlees, is dat voor de kat onmogelijk. Zij heeft de stoffen die in rauw vlees zitten echt nodig. Dit zien we in het feit dat zij een hoger eiwitbehoefte hebben en volledig afhankelijk zijn van de voeding voor taurine, wat normaal in rauw vlees zit. Geef uw kat dus enkel goede voeding die is gesupplementeerd met goed opneembare taurine of, beter nog, geef rauw vlees.

De gewone kat, straatkat of felis vulgaris genoemd, is door zijn genetische mengeling nog het dichts bij de oorspronkelijke wilde kat. Zij heeft nog meer dat jachtinstinct, dat nachtelijk bioritme. Geef deze kat dan ook de kans om buiten rond te lopen, te klimmen, te sluipen. Ook al verhogen daardoor de risico’s op ongeluk, vechtpartijen, vergiftiging. Deze nadelen wegen niet op tegen de voordelen van de vrijheid.

Indien u een echte huiskat wil die steeds binnen blijft, neem dan een raskat. Deze katten zijn gefokt naar bepaalde kenmerken maar hebben bijna allemaal dat instinkt van jagen verloren en zijn gelukkig in hun vaste leefwereld in huis.

Op internet kan u meer informatie vinden over de kattenrassen op www.kattenrassen.be.

De kat is samen met de hond de meest voorkomende patiënt in onze praktijk. Zij zijn dikwijls banger dan de hond en het vraagt dan ook wat tijd om de kat rustig op haar gemak te laten komen voor een onderzoek. U kan bij ons in de praktijk terecht met uw kat voor het volgende:

  • informatie : bij aanschaf, gezondheidsregels, nodige operaties of medicatie
  • afhalen van de nodige medicatie
  • preventieve zorg : vaccinaties, bespreking voeding en leefgewoonten
  • curatieve zorg : onderzoek bij ziekte, operatie, verzorging, klassieke of alternatieve behandeling